diumenge, de setembre 24, 2006

Tot indica que aquest és la nova indumentària que caldrà

portar dins el cotxe, per tal de usar-la sempre que patim una

avaria. L'objectiu és ser fàcilment visibles i evitar accidents.

Es faran cursets de xanques, per tot el territori, que seran

de franc. No es descarta que més endavant s'endegui una

campanya que recomani l'ús de xanques com a mitjà de

transport.

Barcelona.