dimarts, de juny 23, 2009

llistes obertes.

Els representants han de ser escollits pels electors i no pas pels partits o sectes.

Barcelona.