dijous, d’abril 08, 2004

Darrera la finestra. Totes les paralel·les. Son tots morts?. Un llum encés. Les baranes amb els barrots. Algú ha descarregat la cisterna. Ho sento. I aquells encerclats. No val la pena continuar. No hi ha talent. Ho enganxo i marxo. Bye.

Barcelona.