dilluns, de febrer 21, 2011


                                Malgrat tot el món és global.

                                Totes les persones humanes som tothom.
 
                                I tot és aigua.

                                I terra.

                                Vet aquí. Mil anys i cap record.

                                Qui lluita contra la eternitat...Perd.

Barcelona.